Hartkorn-Beschichtung trotzt härtester Beanspruchung